دستگاه 5 محوره HW1200S

دستگاه 5 محوره HW1200S

دستگاه CNC پیشرفته 5 محوره، مناسب برای ساخت انواع احجام سه بعدی پیچیده و خیلی بزرگ

  • ساخت بال و بدنه انواع وسایل پرنده
  • ساخت بدنه شناورها
  • ساخت دکورهای تزیینی و نمایشگاهی
  • ساخت نماهای داخلی و خارجی ساختمان
  • پدافند غیرعامل
  • و ...

برگزیده جشنواره خوارزمی