شرکت موج فناوری هوشمند

دستگاه ۵ محوره HW1200S

advanced divider

دستگاه CNC پیشرفته ۵ محوره، مناسب برای ساخت انواع احجام سه بعدی پیچیده و خیلی بزرگ

  • ساخت بال و بدنه انواع وسایل پرنده
  • ساخت بدنه شناورها
  • ساخت دکورهای تزیینی و نمایشگاهی
  • ساخت نماهای داخلی و خارجی ساختمان
  • پدافند غیرعامل
  • و …

برگزیده جشنواره خوارزمی