شرکت موج فناوری هوشمند

بهره برداری از ربات های شستشوی پنل های خورشیدی هلدینگ برق و انرژی غدیر استان قم

advanced divider

بهره برداری از ربات های شستشوی پنل های خورشیدی در نیروگاه ۱۰ مگاواتی استان قم – هلدینگ برق و انرژی غدیر